#Kvinnerinn

Et godt, demokratisk samfunn kan kun skapes ved at alle blir representert og at alle er med. Et godt, demokratisk samfunn må derfor gjenspeile det store mangfoldet vårt samfunn består av. Disse buttonsene er laget for kampanjen #kvinnerinn , med et ønske om å få flere kvinner inn i kommunestyrer, fylkesting og ordførerseter etter valg15. Buttons til folket, og kvinner og mangfold til kommunestyrene!

Showing all 5 results

Showing all 5 results